Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για την Ανακύκλωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καταρχήν ευχόμαστε σε όλους Καλή χρονιά, η οποία ελπίζουμε να μην είναι πολύ χειρότερη από αυτήν που μόλις έφυγε, κατά τη διάρκεια της οποίας υπομείναμε πάρα πολλά, χωρίς να νοιώσουμε ότι οι θυσίες μας έπιασαν τόπο και άξιζαν το λόγο. Τέλος πάντων.

Αν βέβαια, κρίνουμε από το πώς τελείωσε η περασμένη χρονιά, σε υπηρεσιακό επίπεδο, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα.

Τι έγινε άραγε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2011, που έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2011; Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Νόμου που αφορά (κυρίως) την προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία 2008/98/ΕΚ για την ανακύκλωση.

Έλα όμως που (δυστυχώς) υπάρχουν βασικές διατάξεις, που ακυρώνουν την προσαρμογή αυτή και δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τους λόγους που μπήκαν στο Σχέδιο Νόμου.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο ακόμα δεν είμαστε σε εφεδρεία ή δεν έχουμε απολυθεί, θα μιλάμε δυνατά για πράγματα που έχουμε μοχθήσει μια ζωή ολόκληρη σε αυτό το Υπουργείο.

Π.χ. για την ανακύκλωση, που επηρεάζει τη διαχείριση των σκουπιδιών και είναι πιο ειδικό αντικείμενο, δικαιούμαστε να ομιλούμε αφού την έχουμε χτίσει λιθαράκι λιθαράκι και πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα.

Δυστυχώς, από ότι μάθαμε, στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν αναφέρθηκε ότι η χώρα δεν έπιασε τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης συσκευασιών στις 31.12.2011, όπως είχαμε νομική υποχρέωση, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/12/ΕΚ και την ΚΥΑ 9268/469/07.

Δυστυχώς δεν είπε κανείς ότι στο Σχέδιο Νόμου υπάρχουν διατάξεις που είναι σε αντίθεση με την κοινοτική οδηγία, στην οποία προσαρμόζεται! Δυστυχώς κανείς δεν είπε ότι στο Σχέδιο Νόμου υπάρουν διατάξεις που δεν προέρχονται ούτε από την Κοινοτική Οδηγία ούτε από τα σχόλια που έγιναν κατά τη δημόσια διαβούλευση που είχε γίνει από 30.3.2011 έως 13.4.2011, από την προηγούμενη Υπουργό.

Έχουμε και λέμε τα βασικότερα σημεία, παρόλο που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αρκετά περισσότερα.


1. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Αρθρο 27, παρ. 1)
Γιατί ενώ:
Α. Στην παράγραφο 1 του Αρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ αναγράφεται:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί"

Β. Στην παράγραφο 3 του Αρθρου 11 του Νόμου - Πλαισίου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αναγραφόταν:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παρ. 2, του παρόντος νόμου, καθιερώνεται ως το 2015 η χωριστή συλλογή για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί γενικά, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Ν. 2939/2001 για τις συσκευασίες"

Γ. Στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου (σελ. 19, άρθρο 27) που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο (23.12.2011) αναγράφεται:
"Για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου και τη βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης, πρέπει τα απόβλητα να συλλέγονται χωριστά"

ΤΕΛΙΚΑ στο Σχέδιο Νόμου (άρθρο 27, παρ. 1) που συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο αναγράφεται:
"Έως το 2015, ενθαρρύνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 38, η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του ν.2939/2001 για τις συσκευασίες, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3854/2010".

ΔΗΛΑΔΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ (ώστε να συλλέγονται καθαρά υλικά που να έχουν δυνατότητες για καλύτερη επεξεργασία και καλύτερη αξιοποίηση) έγινε ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ.

Γιατί άραγε, άλλα ορίζει η κοινοτική οδηγία και άλλα γράφει το Σχέδιο Νόμου, το οποίο πρέπει να εναρμονίζεται στην οδηγία ;

Γιατί άραγε, άλλα γράφει η αιτιολογική έκθεση και άλλα γράφει το Σχέδιο Νόμου ;

Λέτε να είναι μόνο ορθογραφικό λάθος ή κρύβει σημαντικό παρασκήνιο ;


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:
Η παράγραφος 1 του Αρθρου 27 του Σχεδίου Νόμου (σελ. 18) να γίνει:
"Έως το 2015, καθιερώνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 38, η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του ν.2939/2001 για τις συσκευασίες, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3854/2010".


2. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ (Αρθρο 43, παρ. 1)
Στην παράγραφο 1 του Αρθρου 43 αναγράφεται:
"Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο".

Είναι λογικό να αποθαρρύνονται όσοι δεν κάνουν επεξεργασία, με την επιβολή προστίμου, αλλά και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια της λογικής. Δηλαδή γιατί να τιμωρείται πολύ ένας Δήμος επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί τα συστήματα ανακύκλωσης σε αυτόν ή δεν έχει γίνει εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του ; Θα έχει λεφτά να το πληρώσει ;

Γιατί άραγε το τέλος ταφής πρέπει να αυξάνεται συνεχώς και να μην μπει ένα μέγιστο όριο ; Υπάρχει κάποια τιμή που ορίζεται ότι αυξάνεται συνεχώς ;

Γιατί άραγε η ετήσια αύξηση να είναι ένα σταθερό ποσό και όχι ένα ποσοστό, όπως συμβαίνει παντού ;

Γιατί αν συνεχιστεί η ύφεση και ο αποπληθωρισμός θα πρέπει να αυξάνεται το ειδικό τέλος ταφής, ενώ όλες οι τιμές θα μειώνονται ;


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:
Η παράγραφος 1 του Αρθρου 43 του Σχεδίου Νόμου (σελ. 28) να γίνει:
"Το ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε 35 ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και μεταβάλλεται ετησίως κατά το ετήσιο ποσοστό του δείκτη τιμών καταναλωτή και σε καμία περίπτωση το ειδικό τέλος ταφής δεν μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από το 50% του τέλους ταφής που ίσχυε για το έτος 2014".


3. ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ (Αρθρο 46, παρ. 4)
Από το 2001 που έγινε ο Νόμος 2939 έως σήμερα (δηλαδή για 11 ολόκληρα χρόνια) και ενώ από το Υπουργείο πέρασαν πολλοί και ισχυροί Υπουργοί (όπως πχ η Βάσω, ο Λαλιώτης, ο Σουφλιάς) κανείς δεν σκέφτηκε ότι θέλει να κάνει την ανακύκλωση το αποκλειστικά δικό του "μαγαζί".

Γιατί άραγε όλοι οι προηγούμενοι Υπουργοί θεωρούσαν ότι η ανακύκλωση είναι εθνική υπόθεση και αφορά περισσότερα από ένα Υπουργεία, με αποτέλεσμα η απόλυτη πλειοψηφία στον αρμόδιο φορέα που αποφάσιζε για την ανακύκλωση να προέρχεται από το σύνολο των μελών που όριζαν τα αρμόδια Υπουργεία ;

Γιατί άραγε τόσο στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), που υπήρχε αρχικά, όσο και στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), που λειτούργησε στη συνέχεια, ποτέ το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είχε (από μόνο του) την απόλυτη πλειοψηφία ;

Γιατί άραγε όταν υπήρχαν σημαντικά θέματα υπήρχε "κοινή γραμμή" των διορισμένων από την κυβέρνηση μελών ;

Γιατί άραγε ενώ έως τώρα το ΥΠΕΚΑ διορίζει 3 μέλη στα 9 (ενώ 2 επιπλέον μέλη ορίζονται από τα άλλα 2 συναρμόδια υπουργεία, οπότε τα 5 από τα 9 μέλη ορίζονται από υπουργεία), τώρα θέλει να έχει 6 στα 11 ;

Γιατί άραγε ένας Υπουργός τριών ακόμα μηνών, σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τριών κομμάτων, θέλει άμεσα να έχει μόνος του την απόλυτη πλειοψηφία ;

Γιατί δεν αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πλέον τα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης από το ΥΠΕΚΑ εισπράττουν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις σχεδόν 70 εκ. ευρώ κάθε χρόνο, ενώ τα υλικά που συλλέγουν έχουν αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων κάθε έτος ;

Δηλαδή, μήπως επειδή υπάρχουν (πλέον) τεράστια οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα στην ανακύκλωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος όλα να μπορούν να ελεγχθούν και να καθοδηγηθούν από έναν μόνο Υπουργό ; Είναι κρίμα όλες οι πιέσεις και τα συμφέροντα να απευθύνονται σε έναν μόνο άνθρωπο, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ:
Να παραμείνουν οι ορισμοί για τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού, όπως είναι τώρα και άρα:
να αποσυρθεί η παράγραφος 4 του Αρθρου 46 του Σχεδίου Νόμου (σελ. 29-30).


Τελειώνοντας τονίζουμε ότι είναι σημαντικό και μπράβο στον κο Υπουργό που μια εκκρεμότητα 3 ετών (με την προσαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/98/ΕΚ) πάει για να ολοκληρωθεί, όμως θα πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά, ώστε πράγματι να βοηθήσει ουσιαστικά να γίνουν αυτά που δεν έχουν ακόμα γίνει στον τομέα της ανακύκλωσης.

Καλή χρονιά σε όλους με κουράγιο αλλά και δύναμη για να διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας αλλά και να αποκαλύπτουμε αυτά που δεν πάνε καλά!!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΚΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Είναι παράνομος ο διορισμός του Κυρκίτσου στον ΕΟΕΔΣΑΠ;


Έχουμε πει ότι δεν θα καλύψουμε τίποτα και κανέναν. Έτσι, ακόμα και αν η γυναίκα κάποιου είναι αγαπητή συνάδελφος στην Υπηρεσία, δεν θα κάνουμε τα στραβά μάτια στο φάκελο με στοιχεία που λάβαμε.

Βέβαια, θα έπρεπε να το είχαμε ψάξει μόνοι μας αλλά δυστυχώς υπάρχουν φορές που κάποια πράγματα δεν τα ψάχνεις γιατί δεν φαντάζεσαι ότι γίνονται με κακό σκοπό.Τι έχουμε;Το ερώτημα είναι εάν ακολουθήθηκε ότι ορίζει ο νόμος 3854 για τον ορισμό του Φίλλιπα Κυρκίτσου στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ. 

Είναι παράνομος ο ορισμός του Κυρκίτσου στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ ή όχι;Τι ορίζει ο νόμος 3854/2010; 

Στο άρθρο 8 του νόμου λέει ότι ένα μέλος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ ορίζεται "από κοινού, ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)".Ο Κυρκίτσος τελικά προτάθηκε από μόλις 4 ΜΚΟ, όπως γράφει το ΦΕΚ 285/2010 συγκρότησης του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, εκ των οποίων στις 2 είναι ο ίδιος Πρόεδρος. Δύναμη ο Κυρκίτσος με τις δικές του ΜΚΟ.

Τι θα έπρεπε να είχε γίνει, ώστε να είχαν γίνει τα πράγματα νόμιμα;

Α. Θα έπρεπε ο γνωστός άγνωστος να είχε ετοιμάσει επιστολές της Υπουργού προς ΟΛΕΣ τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που να ζητάει να ορίσουν από κοινού, ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία, ένα μέλος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ;Έγινε αυτό ; Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Υπουργός ΔΕΝ έστειλε επιστολή σε ΟΛΕΣ τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ = Σημαντικό Πρόβλημα 1.

Β. Θα έπρεπε τουλάχιστον να οριζόταν το μέλος του ΔΣ από την πλειοψηφία των περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Όμως οι 4 ΜΚΟ (Οικολογική εταιρεία ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, WWF, Greenpeace) δεν είναι η πλειοψηφία των ΜΚΟ για το περιβάλλον. Επειδή σερφάρουμε στο Ιντερνετ για να είμαστε ενήμεροι, μπήκαμε στο ελληνικό κέντρο προώθησης του εθελοντισμού με όλες τις ΜΚΟ (www.anthropos.gr) και βρήκαμε δεκάδες περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Τι Ορνιθολογική εταιρία, Mom για τη μεσογειακή φώκια, Αρκτούρος, Αρχέλων για τη θαλάσσια χελώνα, Helmepa, Καθαρή Ελλάδα, Ελληνική εταιρία προστασίας της φύσης, ελληνικό κέντρο οικολογίας, Καλλιστώ, και συνολικά 214 ΜΚΟ για το περιβάλλον.

Δηλαδή ο Κυρκίτσος ορίστηκε από 4 από τις τουλάχιστον 214 ΜΚΟ για το περιβάλλον, όταν δεν έφυγε επιστολή από την ΥΠΕΚΑ, όπως έπρεπε σε όλες τις αντίστοιχες ΜΚΟ.Εμείς οι παλαιότεροι δεν ξεχνάμε ότι ο προηγούμενος υπουργός κ. Σουφλιάς επειδή δεν συμφώνησαν (ομόφωνα όπως ίσχυε τότε στο Νόμο) οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ, όρισε μόνος του το σχετικό μέλος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ.
Γιατι δεν έκανε το ίδιο η  κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, αφού δεν υπάρχει πλειοψηφία με 4 στα 214 ή έστω με 4 στα 100 ;Τώρα αν πούμε ότι την παρέσυρε πάλι ο γνωστός άγνωστος θα είμαστε πάλι άδικοι;Τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα μετράει. 
Υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας στον ορισμό; Είναι παράνομες οι αποφάσεις του ΕΟΕΔΣΑΠ που πάρθηκαν με πλειοψηφία λόγω της ψήφου του Κυρκίτσου ;Οι νομικοί που ρωτήσαμε πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Για αυτό χρειάζεται ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  αφού μιλάμε για ορισμό μέλος σε ΔΣ οργανισμού του Υπουργείου.

Για να δούμε τι άλλο θα βρούμε σε αυτόν τον ΕΟΕΔΣΑΠ, όσο ανακατευόταν ο γνωστός άγνωστος;

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Τι θα γίνει με τα σκουπίδια στην Αττική;


Πόσες φορές δεν έχει ακουστεί η ίδια ερώτηση τα τελευταία δέκα χρόνια; Τι θα γίνει με τα σκουπίδια στην Αττική;

Οι Υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης ούτε καν ασχολήθηκαν με το θέμα. Ο Υπουργός μας ασχολήθηκε περίπου μόνο με τα δημόσια έργα και ο ΥΠΕΣ είχε άλλες προτεραιότητες.

Έτσι ήρθε η σημερινή κυβέρνηση για να δει τι θα κάνει την καυτή αυτή πατάτα και πώς δεν θα γίνει η Αθήνα μια νέα Νάπολι .

Έλα όμως που δεν υπήρχε σχέδιο και έγιναν πολλά πολλά λάθη και μεγάλες καθυστερήσεις. Ας ξεχάσουμε το παρελθόν και ας δούμε το σήμερα και το αύριο.

Πρώτον, με την τροπή που πήρε η υπόθεση της Κερατέας, το θέμα των σκουπιδιών στην Αττική ξαναγύρισε στη σωστή θέση. Το θέμα το χειρίζεται το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως ξέρουν όλοι ο εθνικός σχεδιασμός αλλά και η εφαρμογή του είναι υπόθεση του ΥΠΕΚΑ. Τελεία και παύλα. Για αυτό στη ζωή υπάρχει αρμόδιος υπουργός που πρέπει να συνεργάζεται με τους συναρμόδιους υπουργούς.

Πάμε να δούμε τώρα τα μεγάλα θέματα ένα ένα.

1. ΚΕΡΑΤΕΑ
Ο χρόνος έληξε και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Δεν μπορεί να περιμένει η Υπουργός άλλο τους Κερατιώτες. Στη τελευταία συνάντηση, είχε δοθεί διωρία 10 μερών στο δήμο Λαυρεωτικής να φέρει ολοκληρωμένη πρόταση για χώρο αλλά και μέθοδο επεξεργασίας.

Οι μέρες πέρασαν και ακόμα συζητάνε στη συντονιστική επιτροπή το χώρο. Καλά για τη μέθοδο ούτε πρόταση ούτε σκέψη. Κάτι αστείες προτάσεις τεχνολογιών που συζήταγαν μεταξύ τους, τις έστειλαν στα ... κάρβουνα. Ο δήμος στην αρχή θυμήθηκε ότι καλή λύση είναι το ΒΙΟΠΑ, ενώ τώρα σκέφτονται ότι καλή λύση είναι ο χώρος του ΧΑΔΑ. Μιλάμε για μεγάλους τεχνοκράτες. Αν τους δώσει κανένα μήνα ακόμα η Υπουργός, θα σκεφτούν κανένα 2 θέσεις ακόμα. Γιατί όμως ντρέπεται η κυβέρνηση να πει στους Κερατιώτες, ότι αν αλλάξει ο χώρος, το έργο ξεκινάει από την αρχή και θα μείνουμε τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω;

ΑΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ;

Η Υπουργός και η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει και να αποφασίσει ΑΜΕΣΑ.
Χώρος στο Οβριόαστρο, αλλά από τα 540 στρέματα να χρειαστούν μόνο τα 120, όπου θα γίνεται η διαχείριση μόνο 80.000 τόνων σκουπιδιών το χρόνο, με τεχνολογία που θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού. Τέλος, να αφήσει ανοικτό το θέμα ότι η δήμος θα μπορεί να συμμετάσχει πιο ενεργά στο φορέα που θα έχει τη διαχείριση του έργου, μαζί με τον ιδιώτη, ώστε να ελέγχει, να εισπράττει πιο πολλά κλπ

Άρα, στην επόμενη συνάντηση που πρέπει να γίνει άμεσα, η Υπουργός πρέπει να τους πει τις αποφάσεις, αφού αυτοί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωμένη πρόταση!!

Έτσι και ο δήμος θα λέει ότι πέτυχε τη μεγάλη μείωση του χώρου και μείωσε τα σκουπίδια που θα έρχονται στο δήμο, αλλά και θα ελέγχει τον ιδιώτη και θα έχει οικονομικά κέρδη. Πότε θα καταλάβουν γιατί έγινε τόσο μεγάλη φασαρία στην Κερατέα. Μήπως επειδή κάποιοι ήθελαν κάποια πράγματα; Τι να σκεφτουμε ;

Όπως μας δείχνει και η οικονομική κρίση στη χώρα, όσο πιο αργά παίρνεις τις αποφάσεις τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα για όλους.


2. ΑΤΤΙΚΗ
Αυτά τα τεύχη δημοπράτησης από την Περιφέρεια από το μελετητή που επέλεξε ο Λιακόπουλος, έχουν γίνει γιοφύρι της Άρτας.

Βέβαια τα θα γράψει ο μελετητής (που είναι κολλητός φίλος του γνωστού αγνώστου μας), όταν η κυβέρνηση δεν ξέρει τι θέλει.


ΑΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ που τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα ;

Η Υπουργός και η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει και να αποφασίσει ΑΜΕΣΑ.
Η πρότασή μας είναι:
- σπάσιμο του έργου σε 4 ξεχωριστές προκηρύξεις. Για όσους ακόμα λένε για 1 ενιαίο έργο, ας μας πούνε πια τράπεζα θα κάνει (στις σημερινές συγκυρίες) τη χρηματοδότηση ενός ιδιώτη  για ένα τόσο μεγάλο έργο;
- άμεση ολοκλήρωση των τευχών δημόπράτησης και προκήρυξη από το νέο περιφεριάρχη Γιάννη Σγουρό, αφού για το Λιακόπουλο το πουλάκι πέταξε.
- να μην αποκλειστεί από τα τεύχη η καύση του SRF

Άραγε με τόσα εκατομμύρια να είναι ακόμα διαθέσιμα αλλά όχι για πολύ ακόμα, με το πρόβλημα να παραμένει άλυτο για τόσα χρόνια και τη Νάπολι να πλησιάζει προς Αθήνα μεριά, με θέσεις εργασίας να μπορούν να δημουργηθούν, με την πράσινη ανάπτυξη να είναι ακόμα μόνο σύνθημα, με το αρμόδιο υπουργείο να εχει πάρει πλέον την ατζέντα, τι άραγε περιμένει η κυβέρνηση και η Υπουργός στο θέμα των σκουπιδιών ; Θα μας πνίξει το σκουπίδι και οι δημοτες θα πνίξουν τα υπουργεία και το πολιτικό σύστημα...

Μήπως πρέπει επιτέλους να υπάρξουν και λύσεις και επενδύσεις και στρατηγική λύσης χρόνιων θεμάτων ;

Για να δούμε !!!!

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Μπράβο στην υπουργό!Η παγίδα ήταν καλοστημένη και από πρόσωπα "υπεράνω πάσης υποψίας".

Σε αυτήν την περίπτωση θα πούμε "ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ" για το πώς έγινε ο χειρισμός του εκβιασμού της ΕΕΑΑ για τη διακοπή της υποχρέωσης καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στους Δήμους για τη συλλογή και μεταφορά των μπλε κάδων.

Ο γνωστός άγνωστος (με τη σύμφωνη γνωμη ή τουλάχιστον χωρίς την αντίδραση της προέδρου του ΕΟΕΔΣΑΠ) προσπάθησε να εγκλωβίσει την Υπουργό ώστε να περάσει η χαριστική ρύθμιση εις βάρος των Δήμων όλης της χώρας.

Και το χειρότερο: επικαλούνταν - σε όλους - ότι το έκανε με τη σύμφωνη γνωμη της Υπουργού!

Τονίζουμε, για μια ακόμα φορά προς τους ανθρωπους που δεν έχουν πολιτική και συνδικαλιστική εμπειρία, ότι ποτέ δεν λες ότι στο είπε ή στο επέβαλε ο Υπουργός, ακόμα και αν στο έχει πει! Ο Υπουργός πάντα πρέπει να είναι προστατευμένος από τους συνεργάτες του και άλλοι πρέπει να αναλαμβανουν την ευθύνη των λάθος επιλογών του!

Αλλά τι λέμε τώρα; Αυτά είναι "κινέζικα" για ανθρώπους που δεν έχουν εμπειρία από δημόσια διοίκηση δίπλα σε Υπουργούς. Απλώς βρέθηκαν - όπως ο γνωστός άγνωστος - κατά τύχη δίπλα σε άτομο με εξουσία και δεν ξέρουν πώς να χειριστούν την ισχύ που τους δίνει η θέση τους! Ζαλίζονται από όλα αυτά που πέφτουν στο τραπέζι τους και απλώς "στοχευουν" αυτήν που θα έπρεπε να υποστηρίζουν !

Για άλλη μια φορά η Υπουργός απέδειξε ότι δεν είναι πολιτικάντης και ενδιαφέρεται να παράγει έργο και να βελτιώσει τον τομέα της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Απέδειξε ότι ξέρει να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να μην κάνει χαριστικές ρυθμίσεις!

ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ!

... Δεν μπορούμε όμως, κυρία Υπουργέ, να πούμε το ίδιο για τις ενέργειες του γνωστού αγνώστου που είναι στο ΔΣ για να εκπροσωπεί τον εαυτό του και όχι εσάς!

ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΗ ΟΜΩΣ Η ΦΥΛΑΚΑΣ!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ!

Οι δημότες όλης της χώρας σας ευχαριστούν, αφού καταφέρατε οι Δήμοι όλης της χώρας να μην γίνουν ακόμα φτωχότεροι.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Γιατί τόσο μεγάλα λάθη;

Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά -δυστυχώς- θα τα ξαναπούμε. Είμαστε σίγουροι ότι πάλι μερικοί θα στεναχωρηθούν πολύ με αυτά που θα γράψουμε, αλλά είμαστε επίσης σίγουροι ότι οι περισσότεροι θα μας δικαιώσουν για άλλη μια φορά, γιατί δεν χαριζόμαστε σε συμπεριφορές που δεν τιμούν το Υπουργείο. Είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι λίγοι θα προσπαθήσουν να μας ρίξουν λάσπη, αλλά ευτυχώς πάλι θα πέσουν στο κενό και θα εκτεθούν περισσότερο, αποκαλύπτοντας τα κίνητρά τους.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά, κάποιοι αποδεικνύουν ότι βλέπουν τον ΕΟΕΔΣΑΠ, όχι ως Εθνικό Οργανισμό που πρέπει να σχεδιάσει, να βελτιώσει και να ελέγξει τον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης στη χώρα, αλλά ως μια επιτροπή που μετράνε και κουκιά και προσπαθούν  να εφαρμόσουν ιδιοτελείς σχεδιασμούς.

Είναι άραγε τυχαίο ότι οι συνάδελφοι που εκτελούν παράλληλα καθήκοντα, θέλουν άμεσα να σταματήσουν να εμπλέκονται με τον ΕΟΕΔΣΑΠ; 

Το λάθος που αναφερόμαστε, αφορά στην εσπευσμένη προσπάθεια να αλλάξει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ με στόχο να μην καταβάλλεται η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση στους Δήμους για τη συλλογή των μπλε κάδων.

 Αλήθεια, πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε τις απαντήσεις που θα μας δώσουν τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ στα ακόλουθα τεχνικά και υπηρεσιακά ερωτήματα (αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε συνδικαλιστικά, αλλά υπηρεσιακά για να καταλάβουν κάποιοι ότι είμαστε χρόνια στα γραφεία μας):

1. Γιατί το θέμα έρχεσαι για συζήτηση χωρίς εισήγηση; Θυμάται κανείς κανένα θέμα στην ΕΠΕΔ (για τους νεότερους: ΕΠΕΔ= Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης, που υπήρχε όσο δεν είχε λειτουργήσει ο ΕΟΕΔΣΑΠ) που να είχε έλθει τόσα χρόνια χωρίς εισήγηση; Μήπως κανένας υπηρεσιακός δεν ήθελε να εισηγηθεί το συγκεκριμένο θέμα;

2. Γιατί δεύτερη φορά θέμα που αφορά την ΕΕΑΑ έρχεται χωρίς εισήγηση; Είναι άραγε τυχαίο ή σύμπτωση που ξανασυμβαίνει δεν είναι σύμπτωση;

3. Γιατί το θέμα συζητείται χωρίς να έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με την ΚΕΔΚΕ, που την αφορά αφού το θέμα αφορά στην κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης των δήμων για τη συλλογή των μπλε κάδων; Δεν είναι δικαιολογία ότι δεν εμφανίζεται το μέλος της ΚΕΔΚΕ στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ. Προφανώς όταν ένα θέμα ενός εθνικού οργανισμού αφορά ένα μεγάλο θέμα, το Προεδρείο ή αντιπροσωπεία αυτού κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, θέτει το θέμα σε διαβούλευση, συντάσσεται αιτιολογημένη εισήγηση προς συζήτηση κοκ. Προφανώς η ΚΕΔΚΕ είναι ένα θεσμικό και συλλογικό όργανο που έχει δομή και ανθρώπους για να συζητήσεις (αν όμως θέλεις να συζητήσεις). Απλώς για τους νεότερους να θυμήσουμε ότι ακόμα και ο Σουφλιάς (που δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με την ανακύκλωση), κάλεσε τόσο την ΚΕΔΚΕ όσο και την ΕΕΑΑ στο γραφείο για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Να θυμήσουμε ότι κατόπιν της σχετικής συμφωνίας, που ήταν αναγκαία, η ΕΕΑΑ περιέλαβε (σε σχετικό κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου που υπέβαλλε για έγκριση τον Οκτώβρη του 2008) την υποχρέωσή της για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς τους ΟΤΑ. Να θυμήσουμε ότι το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ εγκρίθηκε και ο σχετικός όρος περιλαμβάνεται στη σχετική υπουργική απόφαση ανανέωσης της έγκρισής της.

4. Γιατί παρόλο που υπάρχει η σχετική υποχρέωση του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, δεν έχει ζητηθεί η αντικατάσταση των μελών της ΚΕΔΚΕ που δεν παρευρίσκονται στα συμβούλια από τον Οκτώβρη μήνα; Ποιος κάνει παράβαση καθήκοντος; Μήπως (λέμε μήπως) αυτό δεν συμβαίνει τυχαία; Μήπως κάποιους συμφέρει να είναι 8μελες το συμβούλιο με διπλή την ψήφο της Προέδρου; Λέμε μήπως;

5. Γιατί το συγκεκριμένο θέμα έρχεται γρήγορα σε εμβόλιμη συνεδρίαση, ακριβώς πριν αναλάβει ο νέος γενικός διευθυντής του οργανισμού; Μήπως (λέμε μήπως) κάποιοι δεν θέλουν να είναι στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, αφού είναι γνώστης τηςδιαδικασίας και του θεσμικού παλισίου και ξέρουν ότι κάνουν ακροβασίες, που μπορούν να της περάσουν πιο εύκολα σε πιο άπειρα μέλη του ΔΣ;

6.  Γιατί τα θέματα που ζητά μόνο η ΕΕΑΑ έρχονται έξω από κάθε προτεραιότητα και άμεσα στο ΔΣ; Υπάρχει κάποια προνομιακή αντιμετώπισή της ή απλώς είναι τυχαίο και απλώς ξανασυμβαίνει;

7. Γιατί το θέμα έρχεται χωρίς να τηρούνται αυτά που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Ν.3854/10; Δεν γνωρίζουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική και πλήρης μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου; Ας συγκρίνουν τη μελέτη που κατέθεσε η ΕΕΑΑ στην ΕΠΕΔ τον Οκτώβρη 2008 και το κείμενο που έστειλαν στον ΕΟΕΔΣΑΠ το Γενάρη του 2011! ΧΑΟΣ!

ΚΑΤΑΡΧΗΝ, το κείμενο αυτό πρέπει να επιστραφεί για διόρθωση γιατί:
7Α. στη σελίδα 5 ζητούν να τροποποιηθεί ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ η χρήση των πόρων του 2010! Στον εισαγγελέα θα μας στείλουν. ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 
ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
7Β. στη σελίδα 7 έχουν ένα συγκεντρωτικό πίνακα με ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για το 2010!! Δεν ξέρουν ότι δεν έδωσαν χρήματα στους ΟΤΑ για το 2010, όπως και για RDF & ΛΟΙΠΑ στον ΕΣΔΚΝΑ;
Αρα, όλο το σκεπτικό για ελλείματα είναι ψευδές για το 2010!!
ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
7Γ. ο τροποποιημένος φάκελος δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο έτος (εδώ το 2011), αλλά την υπόλοιπη διάρκεια μέχρι τη λήξη της έγκρισης του συστήματος!! ΔΗΛΑΔΗ, ο τροποποιημένος φάκελος (που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο) ΠΡΕΠΕΙ να αφορά την μελέτη του συστήματος για την περίοδο 2011-2015!!! Απλά πράγματα και κατανοητά και για αρχαρίους!!! βέβαια, η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος::
ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ;;
Άραγε, που υπάρχουν στο κείμενο του 2011:
α. οι συλλεχθείσες ποσότητες στο σύνολο και ανά υλικό, έως την υποβολη της τροποποίησης
β. οι ποσοτικοί στόχοι στο σύνολο και ανά υλικό, μετά την τροποποίηση
γ. η αναλυτική χρηματοοικονομική ανάλυση της μελέτης. Για να καταλάβουν και οι νεότεροι, εισηγούνται την αντικατάσταση πόρων που έχουν δεσμευτεί στον υφιστάμενο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, χωρίς να αναλύουν τις νέες δαπάνες!! Πολύ απλά: πόσους νέους κάδους θα βάλουν, πόσα απορριμματοφόρα θα αγοράσουν, πόσα ΚΔΑΥ θα κατασκευάσουν και που π.χ. το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το 2015;
Βέβαια στην τροποποίηση του 2011 λένε ότι το χρονοδιάγραμμα προμήθειας εξοπλισμού θα είναι έως το Α εξάμηνο του 2012.
ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ Η ΜΠΑΛΑ.

Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, αν και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα!

Ο ΕΟΕΔΣΑΠ είναι ένας εθνικός οργανισμός και όχι η παρέα κάποιων. Θα πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος τους και να προωθούν τα θέματα που τους ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να τηρούν τον τύπο.

Εμείς τα γράφουμε γιατί πρέπει να κάποιος να τα θυμίζει, όταν κάποιοι τα ξεχνούν και κινδυνεύουν να πάρουν στο λαιμό τους και άλλους αθώους ανθρώπους.

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Περιμένοντας νέο Γενικό Γραμματέα

Κάποια στιγμή τα πράγματα παίρνουν τη φυσιολογική τους πορεία. Μπορεί κανείς μας να μην συμφωνούσαμε με τη (μη) συνεργασία της Υπουργού με το Γενικό Γραμματέα, μπορεί κανείς να μη συμφωνούσε με την πλήρη περιθωριοποίηση του Γενικού από την Υπουργό, όμως όλοι συμφωνούσαν ότι όσο συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, μόνο κακό δημιουργούνταν σε όλα τα θέματα και σίγουρα στην Υπηρεσία.

Έχοντας πολλά χρόνια εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όταν ο Υπουργός έχει αδρανοποιημένο το Γενικό Γραμματέα, έχει ουσιαστικά περιθωριοποιημένη την Υπηρεσία. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό.

Αρκετοί πιστέψαμε ότι η ίδρυση Υπουργείου που δεν θα περιλαμβάνει τα δημόσια έργα, θα οδηγούσε σε αναβάθμιση του περιβαλλοντικού ρόλου του Υπουργείου. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε για να πούμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Μεταξύ των στελεχών της υπηρεσίας συζητιόταν ότι μια βασική αλλαγή που έπρεπε να γίνει ήταν η σχέση Υπουργού και ΓΓ. Επειδή όμως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα και οι σχέσεις δεν βελτιώνονται όταν είναι ανύπαρκτες, είχαμε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα παράκεντρο εξουσίας στον 4ο όροφο (από τον γνωστό άγνωστο) που προσπαθούσε να υποκαταστήσει το ρόλο του ΓΓ.

Επειδή όμως πράσινη ανάπτυξη δεν γίνεται με χρήση υποκαταστάτων, ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι η παραίτηση του ΓΓ ήταν η μοναδική λύση προς όφελος της Υπηρεσίας, του Υπουργείου και του Περιβάλλοντος.

Μπράβο λοιπόν στο Ανδρέα Ανδρεόπουλο που έκανε πράξη αυτό όλοι ακούγαμε εβδομάδες τώρα στους διαδρόμους της Υπηρεσίας. Ο ΓΓ είναι ένας πανεπιστημιακός που δεν έχει ανάγκη από αργομισθία, ούτε από νέες γραμμές στο βιογραφικό του.

Μπράβο και στην Υπουργό που επιτέλους αποφάσισε ότι η κατάσταση με τα υποκατάστατα δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να πηγαίνει αποστολές με συναρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι να συνοδεύονται από Υφυπουργούς και ΓΓ και αυτή να μην έχει μαζί της ούτε έναν ΓΓ.

Έφτασε όμως η ώρα της αλήθειας και σίγουρα δις εξαμαρτείν ουκ κυβερνήσεως σοφής.  Είτε με open gov  είτε με close gov πρέπει να βρεθεί μια λύση που να αποκαταστήσει το κύρος της Υπηρεσίας και τουΥπουργείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Η αλήθεια είναι ότι -προς το παρόν- τα ονόματα που ακούγονται είναι ... άντε γεια!!! Βέβαια, συνήθως πάντοτε στην αρχή ακούγονται τα γνωστά άγνωστα μπουμπούκια. Βέβαια αυτή τη φορά ακούμε ότι θέλουν να ανθίσουν και οικολογικά μπουμπούκια!!! Προσοχή στα ζιζάνια!!

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνει η σωστή επιλογή. Είτε θα επιλεγεί μια δοκιμασμένη λύση είτε μια λύση τουλάχιστον καλή.

Οι εργαζόμενοι σίγουρα θα στηρίξουμε οποιαδήποτε επιλογή βοηθάει στο στόχο της ενίσχυσης του έργου του Υπουργείου, αλλά και θα πολεμήσουμε οποιονδήποτε θελήσει να παίξει ιδιοτελή παιχνίδια στην επιχείρηση ΓΓ.

Αααα, και μη ξεχνάμε ότι θα είναι τραγικό για το Υπουργείο, η επιλογή να ακολουθήσει τους ρυθμούς ενός πανάρετου ανθρώπου. Δηλαδή η επιλογή να γίνει κατά το Σεπτέμβρη μήνα. Τότε θα φανεί ότι είχαν άλλα κίνητρα όσοι οδήγησαν σε παραίτηση το ΓΓ.

Ας περιμένουμε και θα κρίνουμε.

Ας γίνει και κάτι καλό ... για την Υπηρεσία ρε γαμώτο!

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Μεγάλη εθνική επιτυχία η αποφυγή του προστίμου για τους ΧΑΔΑ (με κάποιο κόστος...)

Μέσα σε όλη τη μιζέρια και τη συνεχή διαπίστωση της τραγικής οικονομικής κατάστασης της χώρας και όλων εμάς, ήλθε μια είδηση που μας θυμίζει το γνωστό "έξω πάμε καλά".

Με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι γλυτώσαμε τα υψηλά πρόστιμα για τις πολυετείς καθυστερήσεις στο κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ). Είναι μεγάλη η χαρά μας, γιατί τα πρόστιμα θα έβγαζαν χρήματα από το ταμείο της χώρας, οπότε ο "αγαπητός" Παπακωνσταντίνου δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να έβαζε μια έκτακτη εισφορά ίση με το πρόστιμο! Άρα, τα νέα της συνάντησης του Υπουργού Ραγκούση και της Υπουργού Περιβάλλοντος με τον Επίτροπο, μας είναι πολύ ευχάριστα. Φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση του Υπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού μας πήγε περίφημα. Μπράβο λοιπόν στους 2 Υπουργούς.

Όμως δυστυχώς στους διαδρόμους της Υπηρεσίας κυκλοφόρησαν και κάποια νέα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα.

Έτσι, ενώ η αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν πλήρης και μελετημένη (δηλαδή τον Υπουργό συνόδευσε η Υφυπουργός και ο ΓΓ), η Υπουργός μας ήταν μόνη της. Δυστυχώς, ο δικός μας Υφυπουργός και ΓΓ, έμαθαν τα νέα από τις ειδήσεις.

Δυστυχώς στην προετοιμασία της πολύ σημαντικής συνάντησης στις Βρυξέλες, δεν βοήθησε κανένας υπηρεσιακός, ούτε καν κανένας πολιτικός του Υπουργείου. Από ότι κυκλοφόρησε έντονα, ο μοναδικός που ασχολήθηκε ήταν ο γνωστός άγνωστος (μετακλητός) σύμβουλος του 4ου ορόφου, αν και δεν μαθεύτηκε αν προετοίμασε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή για ένα εθνικό θέμα με μεγάλη οικονομική διάσταση, δεν ασχολήθηκε κανείς στο Υπουργείο.

Μήπως για αυτό οι φήμες λένε ότι όλη η προετοιμασία της σημαντκής συνάντησης έγινε από το Εσωτερικών; Μήπως αυτό δεν είναι ότι καλύτερο και αδικεί την εικόνα όλων εμάς που έχουμε χύσει πολύ ιδρώτα και πολύ δουλειά για τόσα χρόνια ;  

Μήπως έτσι αχρηστεύεται η γνώση τόσων συναδέλφων αλλά και αφαιρούνται (στην πράξη) αρμοδιότητες του Υπουργείου; Για αυτό ίσως ακούγεται όλο και πιο συχνά αλλά και πιο έντονα, ότι έχει δημιουργηθεί ένα παράκεντρο εξουσίας που αποτελείται από τον γνωστό άγνωστο ; Μήπως αυτό έχει αφήσει να υπάρχουν επικίνδυνες διαδρομές που μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς τη γνώση της Υπουργού και να  εκθέσουν το Υπουργείο ;

Είναι άραγε τυχαίο που ακούγεται πολύ συχνά αλλά και πολύ έντονα, ότι το παράκεντρο δεν ειναι αποτελσματικό και είναι μόνιμα σε πανικό, κάνοντας κινήσεις και συμφωνίες που εκθέτουν το ΥΠΕΚΑ ; 

Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος! Ο γνωστός άγνωστος έλεγε σε όλους ότι θα είναι ο μοναδικός που θα συνοδεύσει την Υπουργό στις Βρυξέλες, και την Παρασκευή δεν μας τίμησε με την παρουσία του στο Υπουργείο. Μάθαμε πως τελικά δεν πήγε στις Βρυξέλες!!!

Οι φήμες που θέλουν το Υπουργείο Εσωτερικών να τον έκοψαν από την αποστολή, δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί !